Znaczenie inteligencji

Dr George Stoddard wyliczył składowe inteligencji w książce The Meaning o/ Inteligence (Znaczenie inteligencji). Jest to „zdolność podejmowania działalności cechujących się: 1) trudnością, 2) skomplikowaniem, 3) abstrakcyjnością, 4) oszczędnością, 5) przystosowaniem do celu, 6) wartością społeczną, i 7) oryginalnością, i wykonywanie takich działalności w warunkach wymagających koncentracji energii i odporności na czynniki emocjonalne”. Podobnego zdania jest Theodosius Dobzhansky: „To, co się mierzy za pomocą testów na inteligencję, wcale nie musi być jednoznaczne z powszechnie używanymi określeniami, jak inteligencja, spryt, uzdolnienie czy rozum. W jeszcze mniejszym stopniu współczynnik inteligencji nadaje się do oceny wartości człowieka”. I szympans może osiągać wysokie współczynniki inteligencji, ale dopiero wtedy, kiedy ułoży dla niego pytania testu inny szympans.

Na temat uczenia się pisał Alfred North Whitehead1 „Twierdzenie, że powinniśmy przyswoić sobie zwyczaj myślenia o tym, co robimy, jest z gruntu błędne, choć powtarzane przez książki i przez wybitnych ludzi przy okazji wygłaszania przemówień. W rzeczywistości sprawa ma się całkiem przeciwnie, postęp cywilizacji polega na zwiększeniu ilości ważnych czynności, które możemy wykonywać nie poświęcając im uwagi”. Sir Peter Medawar w książce The Uniqueness ol the Individual (Niepowtarzalność jednostki): rozwijając dalej myśl Whiteheada doszedł do takiego paradoksu: „Uczenie się idzie w dwu kierunkach: staramy się, aby zwyczaj analizy myślowej stal się instynktowny i automatyczny, a także, aby procesy instynktowne i automatyczne stały się przedmiotem analitycznego myślenia”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *