Większość zwierząt rodzi na raz więcej niż jedno młode

Krótko mówiąc przyczyną jest kompromis, rezultat oddziaływania różnych czynników selekcji. Przy wielkiej ilości potomstwa istnieje tendencja do rywalizacji wewnątrz macicy, gdyż płody najszybciej rosnące, jako najsilniejsze, zdobywają najprędzej miejsce przy sutku. Najmniejsze prosię może w ogóle nie znaleźć dostępu do sutka i dlatego może nie przeżyć. Selekcja zmusza potomstwo do szybkiego rozwoju, aby przeżyć nawet kosztem braci i sióstr. Także u człowieka drugi z dwojaczków ma mniejsze szanse utrzymania się przy życiu niż pierwszy, głównie ze względu na zbyt wczesne odklejanie się łożyska. Takiej konkurencji nie ma przy dziecku pojedynczym, o pomyślnym wyniku porodów nie decyduje rywalizacja. Płód ludzki nie jest w sytuacji nadliczbowego prosiaka, może się spokojnie rozwijać w macicy, niezależnie od tego, czy ‚osiągnie przy urodzeniu wagę 2,25, czy 4,5 kg.

Ten łatwy i spokojny rozwój ma wielkie znaczenie. Młode myszy, które urodziły się po 19 dniach, mają za sobą okres współzawodnictwa jako zarodki w obrębie macicy, a po jej opuszczeniu stają w obliczu dalszej walki. Dziecku się nie spieszy. Rodzi się ono w okresie, kiedy dalszy wzrost byłby utrudniony ze względu na ograniczone pomieszczenie w obrębie ciała matki. U różnych zwierząt, wydających na świat pojedyncze potomstwo, jak np. u wielu kopytnych, młode muszą biegać od dnia, w którym przyszły na świat, natomiast potomstwo człowieka może dalej rosnąć bez pośpiechu. Dopiero po ukończeniu roku zaczyna stawiać pierwsze, chwiejne kroki, po dwu latach jest zaledwie o połowę większe niż w wieku 1 roku i zaczyna biegać. Pokwitanie zaczyna się dopiero w dwunastym roku życia, a rozwój kończy się w wieku lat 20. Taki powolny postęp, jakże różny od prawie panicznej obawy przed zagrażającym niedostatkiem, z jaką mała świnka patrzy na świat, jest dobrodziejstwem ludzkiego sposobu rozwoju, związanego z dłuższym okresem uczenia się i z mniejszą zależnością od instynktu. W tym dość długim okresie dojrzewania jest znacznie lepiej być jedynakiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *