Wartość dwojaczków

Dwojaczki mają ogromne znaczenie dla biologa, gdyż ułatwiają mu odróżnienie wpływów natury od wpływów otoczenia, a także ustalenie, czy jakaś cecha jest wrodzona, czy nabyta. W laboratorium można łatwo zaplanować doświadczenie tak, aby wykryć czy na przykład wzrost zwierzęcia jest odziedziczony, czy też jest skutkiem wpływu otoczenia lub rezultatem oddziaływania obu tych czynników. Ludzi nie można jednak obserwować w laboratorium, płodzą oni dzieci w sposób z naukowego punktu widzenia przypadkowy, dlatego też interpretacja nie jest prosta. Czy wzrost człowieka zależy od dziedziczenia, czy od warunków, w jakich został wychowany? Bogaci Anglicy są wysokiego wzrostu, ale nie wiadomo, czy dzieje się tak dlatego, że bogatsi ludzie lepiej odżywiają swe dzieci, czy dlatego, że rodzice wysokiego wzrostu częściej mają wysokie dzieci – a pieniądze rodziców nie mają większego wpływu. Dwojaczki często odpowiadają na podobne pytania i to w dwojaki sposób.

Zdarza się czasami – i ma wielkie znaczenie naukowe – że dwojaczki identyczne nie są tak samo wychowywane. Kiedy zostaną oddzielone od siebie po urodzeniu albo krótko potem i wychowywane osobno, ich cechy dziedziczne bezsprzecznie pozostają podobne, ale ich otoczenie jest różne. Pomiędzy nimi zaistniały wyraźne różnice. Drugą nieco mniej korzystną, ale również ważną okolicznością jest fakt, że większość dwojaczków niepodobnych wychowywana jest razem. Tu sytuacja jest odwrócona, gdyż cechy genetyczne są różne, a otoczenie to samo. Obie te sytuacje mogą zastąpić doświadczalne rozmnażanie się u człowieka. Bez obserwacji dwojaczków dostarczających dowodów nie byłyby możliwe niezliczone wnioski na temat człowieka. Sir Francis Galton (1822- -1911), kuzyn Karola Darwina człowiek ogromnej wiedzy był pierwszym, który pisał o wartości dwojaczków jako źródle informacji i w 1875 r. opublikował swą pierwszą pracę na ten temat. Literatura i mitologia od dawna interesowała się dwojaczkami: Kastor i Polluks (niepodobne), Jakub i Ezaw (niepodobne), Romulus i Remus (prawdopodobnie niepodobne), Viola i Sebastian (niepodobne), ale Galton zwrócił uwagę na korzyści z obserwacji dwojaczków. Literatura i mitologia były bardziej zainteresowane niepodobnymi niż identycznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *