Wady wrodzone

Przez długi okres dziewięciu miesięcy w większości umysłów matek mogą powstawać wątpliwości, czy dziecko, które noszą w sobie, będzie normalne, czy będzie miało wszystkie paluszki u rączek i ‚nóżek i paznokcie na tych paluszkach? Cały rozwój płodu jest tak zagmatwany, że można wytłumaczyć każdą matkę, jeśli ze skrajnego optymizmu wpada w skrajny pesymizm. Dlaczegóż nie ma mieć 5 palców u każdej stopy? Dlaczego miałoby mieć? Znawcy problemów macierzyństwa, książki i broszury starają się na ogół zwiększyć ufność przez omijanie problemu lub przez zmniejszanie jego wacri. W rzeczywistości przeciętna matka zostaje całkowicie przekonana o normalności dziecka dopiero po urodzeniu i obejrzeniu go.

Rejestracja i informacja. Wady wrodzone w postaci dużego stopnia defektów w budowie widocznych przy urodzeniu miały w przeszłości małe znaczenie. Niewielka liczba dzieci zmarłych z powodu takich wad tonęła w statystycznie ogromnej ilości dzieci zmarłych z powodu zakażenia. Dziś, w następstwie triumfów medycyny nad chorobami zakaźnymi, liczby dzieci cierpiących na zniekształcenia stają się problemem, gdyż zniekształcenia są powodem wzrastającego odsetka zgonów dzieci, a równocześnie coraz więcej takich dzieci utrzymuje się przy życiu. Na początku stulecia wadom rozwojowym przypisywano tylko Yso całkowitej ilości zgonów niemowląt, w 1960 r. stanowiły one na pewno Vs, może ‚U, u może nawet więcej. Chociaż przyczyny tych zniekształceń nie są w większości znane, częstość ich występowania będzie prawdopodobnie nadal wzrastała, gdyż zmniejsza się śmiertelność dzieci z innych powodów, tym bardziej że nie można przewidywać jakiegoś wyraźnego zmniejszenia się urodzeń dzieci zniekształconych. Obecnie mniej więcej dwoje na sto rodzi się z jakąś wyraźną i ciężką wadą, a dalsze dwoje na. sto z defektami mniej ciężkimi lub widocznymi po upływie pewnego czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *