Ślepota na barwy

Podobnie jak przy hemofilii, opisany sposób dziedziczenia zależny jest od chromosomu X, Chłopiec może otrzymać swój pojedynczy chromosom X wyłącznie od matki, dziewczynka ma dwa X i otrzymuje po jednym od każdego z rodziców. Jeśli dziewczynka ma ojca daltonistę, to odziedziczy od niego ów niosący defekt chromosom X, ale równocześnie normalny chromosom X od swej matki. X wadliwy plus X prawidłowy daje w rezultacie dobry wzrok, jednak córka staje się nosicielką: połowa jej synów otrzyma X prawidłowy, a połowa X wadliwy i dlatego połowa będzie normalna, a pozostała część będzie wykazywała ślepotę na barwy. Taki jest, pomija, jąc parę wyjątków, mechanizm dziedziczenia daltonizmu.

Częstość występowania ślepoty na barwy nie jest jednakowa u różnych ras: wada jest bardzo częsta wśród Europejczyków, a znacznie rzadsza np. u tubylców australijskich i Eskimosów. Selekcja naturalna zmniejsza szanse przeżycia daltonistów, zwłaszcza w społeczeństwach naturalnych i bardziej prymitywnych, w Europie stwierdza się ślepotę na barwy lub małą wrażliwość na kolory u ?% mężczyzn i 0,5% kobiet. W społeczeństwach, w których wada ta występuje rzadziej, kobiety stanowią w porównaniu z mężczyznami jeszcze mniejszy procent.

Do powyższego można by dodać, że sprzężenie hemofilii i ślepoty na barwy z chromosomem X, a nie Y, nie jest przypadkiem, gdyż prawie wszystkie cechy sprzężone z płcią są związane z chromosomem X, W przeciwieństwie do karłowatego, charakterystycznego dla mężczyzny chromosomu Y, chromosom X jest duży i wiele genów może się w nim zmieścić. Jak dotąd, obok wyznaczania płci męskiej, znana jest tylko jedna cecha sprzężona z chromosomem Y, a jest nią uwłosienie muszli usznej. W pewnym sensie pocieszające jest, że nawet w skomplikowanym święcie genów obowiązują prawidła, podobnie jak w świecie makroskopowym i że ilość cech zależy także od tego, ile genów zmieści się w obrębie chromosomu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *