Cennik w pliku PDF do pobrania.

Ceny usług w zakresie rentgenodiagnostyki.

Lp. Rodzaj usługi Pacjent
1. Zdjęcie wewnątrzustne, punktowe, cyfrowe 20,-
2. Zdjęcie pantomograficzne (panorama), cyfrowe 60,-
3. Tlelerentgenogram boczny głowy w zwarciu, cyfrowy 65,-
4. Telerentgenogram + pantomogra, cyfrowy 110,-