Protetyka stomatologiczna jest dziedziną zajmującą się odtworzeniem funkcji żucia poprzez uzupełnienie pojedyńczych lub mnogich braków zębowych poprzez zastosowanie stałych bądź ruchomych uzupełnień protetycznych.

Należy pamiętać, iż każdy brak zęba, poza oczywistymi względami estetycznymi, wpływa na dyskomfort Pacjenta, oraz ma kolosalne znaczenie dla całego układu żucia. Każdy ubytek zębowy należy uzupełnić dla zachowania sprawności motoryki żucia, oraz w celu zapobieżenia przesuwaniu się zębów w łuku.

W zakres szerokiego wachlarza wykonywanych w klinikach T/Dent usług protetyki stomatologicznej wchodzą między innymi:

* korony i mosty porcelanowe na metalach szlachetnych lub nieszlachetnych, korony i mosty pełnoceramiczne;
* korony teleskopowe;
* protezy szkieletowe;
* protezy osiadające;
* protezy na zatrzaskach;
* wkłady koronowo-korzeniowe;
* podścielenia protez osiadających;
* ekspresowa naprawa protez.