Zespół zabitego dziecka

Istnieje oczywiście wiele teorii usiłujących wytłumaczyć nagłe zgony, dawniej obwiniano pieluszki i poduszki lub wdychanie wymiocin. Obecnie, w miarę spadku liczby zgonów z innych przyczyn i związanego z nim proporcjonalnego wzrostu liczby „śmierci w łóżeczku”, zwraca się więcej uwagi na zmarłe nagle dziecko, a przyczyn doszukuje się w alergii na niektóre białka krowiego mleka, zakażeniach wirusowych, nieprawidłowym funkcjonowaniu gruczołów przytarczycznych, skutkach chorób przebytych przez matkę w czasie ciąży, a nawet w zimnie. Przyrost zgonów w zimie może nasuwać skojarzenie z zimnem, jakkolwiek nie ma korelacji między zimnymi nocami a częstością „śmierci w łóżeczku”. Pewien inżynier zadał sobie niedawno trud napisania do British Medical Journal, proponując jako wyjaśnienie, że dzieci mogą się dusić powietrzem wydychanym przez siebie samych. Według niego w głębokim łóżeczku bez bocznej wentylacji może dojść do akumulacji dwutlenku węgła, wystarczającej do spowodowania cichej śmierci. Czy przyczyna jest jedna, czy też jest ich wiele, tysiące nagłych zgonów w łóżeczkach przypominają, że życie dziecka jest najeżone niebezpieczeństwami, nawet w dobrze odżywianym i mogącym się pochwalić dobrą opieką lekarską świecie zachodnim.

Czytaj dalej

Zmiana sylwetki

Podczas dojrzewania sylwetki dziewcząt zaokrąglają się, a chłopców stają się bardziej umięśnione. Poszerzają się barki a ramiona i uda grubieją. Okres intensywnego wzrostu jest gwałtowniejszy u chłopców niż u dziewcząt. Trwa dłużej i na ogół chłopcy są wyżsi od dziewcząt. Gwałtowny wzrost chłopców zaczyna się około dwóch lat później niż u dziewcząt, w zasadzie wraz z początkiem rozwoju ich narządów płciowych.

Czytaj dalej

Znaczenie inteligencji

Dr George Stoddard wyliczył składowe inteligencji w książce The Meaning o/ Inteligence (Znaczenie inteligencji). Jest to „zdolność podejmowania działalności cechujących się: 1) trudnością, 2) skomplikowaniem, 3) abstrakcyjnością, 4) oszczędnością, 5) przystosowaniem do celu, 6) wartością społeczną, i 7) oryginalnością, i wykonywanie takich działalności w warunkach wymagających koncentracji energii i odporności na czynniki emocjonalne”. Podobnego zdania jest Theodosius Dobzhansky: „To, co się mierzy za pomocą testów na inteligencję, wcale nie musi być jednoznaczne z powszechnie używanymi określeniami, jak inteligencja, spryt, uzdolnienie czy rozum. W jeszcze mniejszym stopniu współczynnik inteligencji nadaje się do oceny wartości człowieka”. I szympans może osiągać wysokie współczynniki inteligencji, ale dopiero wtedy, kiedy ułoży dla niego pytania testu inny szympans.

Czytaj dalej

Zwężenie odźwiernika i głuchota wrodzona

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego. Zdarza się ono u jednego dziecka na tysiąc pięćset, u dziewcząt sześć razy częściej niż u chłopców i jest częstsze, jeśli poród jest pośladkowy (ma tu znaczenie specyficzne ułożenie nóżek), jak również występuje częściej u dzieci przychodzących na świat w zimie niż u dzieci urodzonych w Jecie. Najczęściej występuje w południowych Włoszech, wśród Lapończyków i czer- wonoskórych Indian. Zwykle bywa późno rozpoznawane, niekiedy w parę miesięcy po rozpoczęciu chodzenia, w wieku 2 lat, lub jeszcze później. Mówiąc ściśle wada nie jest wrodzona, ale zazwyczaj uważa się ją za taką.

Czytaj dalej

Moczenie nocne

Kłopotliwe tzw. moczenie nocne może trwać długo, jeżeli senność jest silniejsza niż zdolność panowania nad pęcherzem, problem nie zawsze można rozwiązać za pomocą wskazówek proponowanych przez podręczniki opieki nad dziećmi. W jednym z artykułów redakcyjnych pisma Lancet określono liczbę dzieci nim dotkniętych na ló/o chłopców i 10°/o dziewcząt w wieku 5 lat, a w wieku lat 9 nadal jeszcze 5°/o dzieci. Poleca się obecnie brzęczyki zaczynające działać z chwilą rozpoczęcia oddawania moczu, gdyż w ten sposób można zwrócić uwagę dziecka na konieczność zamknięcia zwieracza, niestety, nie zawsze są one skuteczne. Niektóre urządzenia budzą wszystkich dookoła, z wyjątkiem mocno śpiącego moczącego się dziecka i nie ono zrywa się do niezbędnego spaceru. Na szczęście dla dziecka i całej sprawy poszły do lamusa starodawne sposoby na moczenie nocne, jak stosowanie na członek okładów z pokrzywy, mięsa jeża lub koźlego kopyta. (Stare kobiety wymyślające bajki miały zawsze w zanadrzu pełno recept mrożących krew w żyłach.)

Czytaj dalej

Małżeństwa pomiędzy kuzynami cz. II

Małżeństwo pomiędzy krewnymi może być przyczyną kłopotów genetycznych, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo ujawnienia się cech recesywnych. Każdy człowiek jest nosicielem szkodliwych genów recesywnych, ale ujawniają się one dopiero wtedy, gdy oboje rodzice mają takie same geny recesywne, a ujawnienie to występuje u potomstwa w postaci wady wrodzonej. Dziecko może mieć niebieskie oczy wyłącznie w tym przypadku, jeśli każde z rodziców ma przynajmniej po jednym genie dla oczu niebieskich (ta cecha re- cesywna nie szkodzi dziecku) i podobnie dziecko może cierpieć na fenyloketonurię, idiotyzm amaurotyczny czy alkapto- nurię tylko wtedy, gdy oboje rodzice mają recesywne geny dla tych chorób. Ujawnić się może wyłącznie gen recesywny plus recesywny, recesywny plus jakiś inny nie wychodzi na jaw. Każdy z nas dziedziczy pewną ilość genów recesywnych, każdy otrzymuje je w nieco innym zestawieniu, stąd też mała jest szansa na zgodność zbiorów genetycznych pomiędzy ludźmi i kiedy wstępują oni w związki małżeńskie, nie dochodzi do powstawania par szkodliwych genów recesywnych, nie powstaje fenyloketonuria i inne choroby potomstwa.

Czytaj dalej

Łysienie

Przy całkowitym wymieszaniu się, przyjmując liczbę Murzynów na 10% ludności, barwa skóry Amerykanina pozostałaby prawie całkowicie biała: 48,8% miałoby tylko białe geny, 36,4% miałoby 9 białych na 10, 12,3% miałoby 8, a 2,5% – 7. Te grupy miałyby jasną skórę i stanowiłyby 99,4% ludności, pozostałe 0,6% miałoby skórę ciemną i 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 czarnych genów. Innymi słowy, prawie połowa ludności pozostałaby biała jak obecnie, ponad połowa byłaby nieznacznie ciemniejsza wskutek jednego lub dwu ciemnych genów, a pozostałe 0,5% ciemnych miałoby zaledwie połowę typowego dla Murzyna wyposażenia genetycznego określającego barwę skóry. Panmixis prowadziłaby w praktyce do znacznie mniejszej liczby ciemnych twarzy niż obecnie, gdyż typową ciemną twarz Murzyna miałby nie jeden człowiek na dziesięciu, a 1 na 200. Naród imigrantów wchłonąłby nareszcie i tą grupą imigracyjną.

Czytaj dalej

Łysienie – dalszy opis

„Żaden chłopiec, kobieta ani kastrowany mężczyzna nie łysieje” – pisał Arystoteles. Tę trójkę łączy niedobór hormonu męskiego – geny łysienia nie mogą się ujawnić przy niskim poziomie androgenów. Zależność pomiędzy łysieniem a męskością, na co czasem powołują się łysi, jest tylko o tyle prawdziwa, o ile łysi są bardziej męscy niż chłopcy, kobiety i eunuchowie. Dodatkową komplikacją jest przerzedzanie się włosów związane z wiekiem, a występujące zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn niezależnie od dziedziczności i męskich hormonów płciowych, które należy odróżniać od łysienia, a które i u kobiet, i u eunuchów może doprowadzić do łysiny.

Czytaj dalej

Ludzie zawsze będą umierali

W Walii nie było ani jednego zgonu na błonicę, zaledwie 73 na odrę, ani jednego na wąglik, 17 na czerwonkę, 4 na porażenie dziecięce, ani jednego na ospę, 44 na krztusiec, 2 484 na gruźlicę (z tego tylko 41 osób miało mniej niż 25 lat, zaś ogólna liczba spadła w ciągu następnych dwu lat przeciętnie do 049, ani jednego na cholerę, ani jednego na dżumę. Wszystkie zgony z powodu tej przerażającej kolekcji chorób razem wzięte nie osiągają aktualnej liczby osób ginących w wypadkach drogowych, liczba śmiertelnych ofiar silnika spalinowego wynosi 7 000 rocznie, czyli 1,3% wszystkich zgonów. Niemniej, ponieważ musimy umrzeć z jakiegoś powodu, opanowanie dawnych chorób otwiera po prostu możliwości dla nowych, a kiedy w przyszłości medycyna zatriumfuje nad obecnym fatalnym zbiorem, znajdzie się zawsze – według sformułowania dra Comforta – następna warstwa cebuli.

Czytaj dalej

Kościec noworodka cz. II

Nie należy nigdy zapominać, że przyjęcie przez człowieka postawy pionowej datuje się od niedawna, trzeba mieć to na uwadze szczególnie w odniesieniu do rozwoju kośćca. Przez całe epoki geologiczne bezpośredni przodkowie człowieka byli czworonogami z kręgosłupem w pozycji poziomej, a zmiana postawy na dwunożną miała i ma nadal daleko sięgające konsekwencje mechaniczne. Według słów reklamy pewnej firmy farmaceutycznej „Postawa pionowa, która pomogła człowiekowi w opanowaniu świata zwierzęcego, usposabia go również do bólów w okolicy lędźwiowej”. Skutki statyczne ustawienia ciała na jednym końcu nie są mniejsze, dlatego tylko że składa się ono z mięśni, kości i innych tkanek.

Czytaj dalej