Małżeństwa pomiędzy kuzynami cz. II

Małżeństwo pomiędzy krewnymi może być przyczyną kłopotów genetycznych, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo ujawnienia się cech recesywnych. Każdy człowiek jest nosicielem szkodliwych genów recesywnych, ale ujawniają się one dopiero wtedy, gdy oboje rodzice mają takie same geny recesywne, a ujawnienie to występuje u potomstwa w postaci wady wrodzonej. Dziecko może mieć niebieskie oczy wyłącznie w tym przypadku, jeśli każde z rodziców ma przynajmniej po jednym genie dla oczu niebieskich (ta cecha re- cesywna nie szkodzi dziecku) i podobnie dziecko może cierpieć na fenyloketonurię, idiotyzm amaurotyczny czy alkapto- nurię tylko wtedy, gdy oboje rodzice mają recesywne geny dla tych chorób. Ujawnić się może wyłącznie gen recesywny plus recesywny, recesywny plus jakiś inny nie wychodzi na jaw. Każdy z nas dziedziczy pewną ilość genów recesywnych, każdy otrzymuje je w nieco innym zestawieniu, stąd też mała jest szansa na zgodność zbiorów genetycznych pomiędzy ludźmi i kiedy wstępują oni w związki małżeńskie, nie dochodzi do powstawania par szkodliwych genów recesywnych, nie powstaje fenyloketonuria i inne choroby potomstwa.

Inaczej w małżeństwach między spokrewnionymi. Bracia i siostry mają przeciętnie połowę genów jednakowych, ojcowie i córki (a także matki i synowie) muszą mieć połowę genów jednakowych. (Dla dziedziczności „musi być” czy „przeciętnie jest” ma istotne znaczenie, ale przy omawianiu dużych grup ludności różnicę można pominąć). Ułamki te stają się mniejsze, w miarę jak pokrewieństwo staje się coraz dalsze. Wnuczki muszą mieć iU genów każdego z dziadków i V każdej z babek. Bratanice mają przeciętnie ‚A genów swych wujków, a siostrzeńcy iU swych ciotek, u dalszych krewnych, jak u kuzynów, proporcja ta wynosi 7B. Kuzynka, czy córka brata matki ma V X Va X Vi, a więc Ve wspólnych genów, kuzyn z drugiej linii, na przykład syn syna brata matki matki ma /z X Va X Vs X V X: l/s. a więc 1/a2 wspólnych genów. Wziąwszy pod uwagę kategoryczne zakazy spotykane we wszystkich społeczeństwach odnośnie do małżeństw ojciec – córka (gdzie połowa genów jest wspólna), a także w większości społeczeństw odnośnie do małżeństw wuj – siostrzenica (gdzie iU jest wspólna) – zastanawiająca jest tolerancja w odniesieniu do małżeństw pomiędzy kuzynami, gdzie wspólna jest przecież /e genów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *