Łysienie

Przy całkowitym wymieszaniu się, przyjmując liczbę Murzynów na 10% ludności, barwa skóry Amerykanina pozostałaby prawie całkowicie biała: 48,8% miałoby tylko białe geny, 36,4% miałoby 9 białych na 10, 12,3% miałoby 8, a 2,5% – 7. Te grupy miałyby jasną skórę i stanowiłyby 99,4% ludności, pozostałe 0,6% miałoby skórę ciemną i 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 czarnych genów. Innymi słowy, prawie połowa ludności pozostałaby biała jak obecnie, ponad połowa byłaby nieznacznie ciemniejsza wskutek jednego lub dwu ciemnych genów, a pozostałe 0,5% ciemnych miałoby zaledwie połowę typowego dla Murzyna wyposażenia genetycznego określającego barwę skóry. Panmixis prowadziłaby w praktyce do znacznie mniejszej liczby ciemnych twarzy niż obecnie, gdyż typową ciemną twarz Murzyna miałby nie jeden człowiek na dziesięciu, a 1 na 200. Naród imigrantów wchłonąłby nareszcie i tą grupą imigracyjną.

Łysienie jest dobrym przykładem na trudności związane z badaniem dziedziczenia poszczególnych cech człowieka. Na pierwszy rzut oka to bardzo łatwe: czy rodzice są łysi? czy dzieci są łyse?

Gdy bliżej się przyjrzeć, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Łysienie może się zaczynać z tyłu głowy, na podobieństwo tonsury duchowych, może też pełznąć środkiem ku górze, może rozpocząć się w wieku dwudziestu lat lub znacznie, znacznie później. Może być zupełne, ale tylko na szczycie głowy, lub też zatrzymać się w okresie znacznego przerzedzenia, jednym słowem sprawa nie jest prosta.

Niemniej łysienie jest prawdopodobnie dziedziczne i choć występuje przede wszystkim u mężczyzn, to nie jest zależne od genu związanego z płcią, jak hemofilia, czy ślepota na barwy: po prostu zdarza się częściej u mężczyzn niż u kobiet – co nie jest równoznaczne ze sprzężeniem z płcią. Łysy mężczyzna przekazuje często tę cechę mniej więcej połowie swych synów, ale od tego istnieje wiele wyjątków. Prawdopodobnie istnieją dwa główne typy łysienia, różniące się od siebie genetycznie: w pierwszym utrata włosów zaczyna się przed trzydziestką i staje się znaczna przed czterdziestką, a w drugim zaczyna się później.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *