Monthly Archives: Sierpień 2017

Moczenie nocne

Kłopotliwe tzw. moczenie nocne może trwać długo, jeżeli senność jest silniejsza niż zdolność panowania nad pęcherzem, problem nie zawsze można rozwiązać za pomocą wskazówek proponowanych przez podręczniki opieki nad dziećmi. W jednym z artykułów redakcyjnych pisma Lancet określono liczbę dzieci nim dotkniętych na ló/o chłopców i 10°/o dziewcząt w wieku 5 lat, a w wieku lat 9 nadal jeszcze 5°/o dzieci. Poleca się obecnie brzęczyki zaczynające działać z chwilą rozpoczęcia oddawania moczu, gdyż w ten sposób można zwrócić uwagę dziecka na konieczność zamknięcia zwieracza, niestety, nie zawsze są one skuteczne. Niektóre urządzenia budzą wszystkich dookoła, z wyjątkiem mocno śpiącego moczącego się dziecka i nie ono zrywa się do niezbędnego spaceru. Na szczęście dla dziecka i całej sprawy poszły do lamusa starodawne sposoby na moczenie nocne, jak stosowanie na członek okładów z pokrzywy, mięsa jeża lub koźlego kopyta. (Stare kobiety wymyślające bajki miały zawsze w zanadrzu pełno recept mrożących krew w żyłach.)

Czytaj dalej

Małżeństwa pomiędzy kuzynami cz. II

Małżeństwo pomiędzy krewnymi może być przyczyną kłopotów genetycznych, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo ujawnienia się cech recesywnych. Każdy człowiek jest nosicielem szkodliwych genów recesywnych, ale ujawniają się one dopiero wtedy, gdy oboje rodzice mają takie same geny recesywne, a ujawnienie to występuje u potomstwa w postaci wady wrodzonej. Dziecko może mieć niebieskie oczy wyłącznie w tym przypadku, jeśli każde z rodziców ma przynajmniej po jednym genie dla oczu niebieskich (ta cecha re- cesywna nie szkodzi dziecku) i podobnie dziecko może cierpieć na fenyloketonurię, idiotyzm amaurotyczny czy alkapto- nurię tylko wtedy, gdy oboje rodzice mają recesywne geny dla tych chorób. Ujawnić się może wyłącznie gen recesywny plus recesywny, recesywny plus jakiś inny nie wychodzi na jaw. Każdy z nas dziedziczy pewną ilość genów recesywnych, każdy otrzymuje je w nieco innym zestawieniu, stąd też mała jest szansa na zgodność zbiorów genetycznych pomiędzy ludźmi i kiedy wstępują oni w związki małżeńskie, nie dochodzi do powstawania par szkodliwych genów recesywnych, nie powstaje fenyloketonuria i inne choroby potomstwa.

Czytaj dalej

Łysienie

Przy całkowitym wymieszaniu się, przyjmując liczbę Murzynów na 10% ludności, barwa skóry Amerykanina pozostałaby prawie całkowicie biała: 48,8% miałoby tylko białe geny, 36,4% miałoby 9 białych na 10, 12,3% miałoby 8, a 2,5% – 7. Te grupy miałyby jasną skórę i stanowiłyby 99,4% ludności, pozostałe 0,6% miałoby skórę ciemną i 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 czarnych genów. Innymi słowy, prawie połowa ludności pozostałaby biała jak obecnie, ponad połowa byłaby nieznacznie ciemniejsza wskutek jednego lub dwu ciemnych genów, a pozostałe 0,5% ciemnych miałoby zaledwie połowę typowego dla Murzyna wyposażenia genetycznego określającego barwę skóry. Panmixis prowadziłaby w praktyce do znacznie mniejszej liczby ciemnych twarzy niż obecnie, gdyż typową ciemną twarz Murzyna miałby nie jeden człowiek na dziesięciu, a 1 na 200. Naród imigrantów wchłonąłby nareszcie i tą grupą imigracyjną.

Czytaj dalej

Łysienie – dalszy opis

„Żaden chłopiec, kobieta ani kastrowany mężczyzna nie łysieje” – pisał Arystoteles. Tę trójkę łączy niedobór hormonu męskiego – geny łysienia nie mogą się ujawnić przy niskim poziomie androgenów. Zależność pomiędzy łysieniem a męskością, na co czasem powołują się łysi, jest tylko o tyle prawdziwa, o ile łysi są bardziej męscy niż chłopcy, kobiety i eunuchowie. Dodatkową komplikacją jest przerzedzanie się włosów związane z wiekiem, a występujące zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn niezależnie od dziedziczności i męskich hormonów płciowych, które należy odróżniać od łysienia, a które i u kobiet, i u eunuchów może doprowadzić do łysiny.

Czytaj dalej

Ludzie zawsze będą umierali

W Walii nie było ani jednego zgonu na błonicę, zaledwie 73 na odrę, ani jednego na wąglik, 17 na czerwonkę, 4 na porażenie dziecięce, ani jednego na ospę, 44 na krztusiec, 2 484 na gruźlicę (z tego tylko 41 osób miało mniej niż 25 lat, zaś ogólna liczba spadła w ciągu następnych dwu lat przeciętnie do 049, ani jednego na cholerę, ani jednego na dżumę. Wszystkie zgony z powodu tej przerażającej kolekcji chorób razem wzięte nie osiągają aktualnej liczby osób ginących w wypadkach drogowych, liczba śmiertelnych ofiar silnika spalinowego wynosi 7 000 rocznie, czyli 1,3% wszystkich zgonów. Niemniej, ponieważ musimy umrzeć z jakiegoś powodu, opanowanie dawnych chorób otwiera po prostu możliwości dla nowych, a kiedy w przyszłości medycyna zatriumfuje nad obecnym fatalnym zbiorem, znajdzie się zawsze – według sformułowania dra Comforta – następna warstwa cebuli.

Czytaj dalej

Kościec noworodka cz. II

Nie należy nigdy zapominać, że przyjęcie przez człowieka postawy pionowej datuje się od niedawna, trzeba mieć to na uwadze szczególnie w odniesieniu do rozwoju kośćca. Przez całe epoki geologiczne bezpośredni przodkowie człowieka byli czworonogami z kręgosłupem w pozycji poziomej, a zmiana postawy na dwunożną miała i ma nadal daleko sięgające konsekwencje mechaniczne. Według słów reklamy pewnej firmy farmaceutycznej „Postawa pionowa, która pomogła człowiekowi w opanowaniu świata zwierzęcego, usposabia go również do bólów w okolicy lędźwiowej”. Skutki statyczne ustawienia ciała na jednym końcu nie są mniejsze, dlatego tylko że składa się ono z mięśni, kości i innych tkanek.

Czytaj dalej

Korzystne cechy grup krwi

Bezładność wydaje się być charakterystyczna dla rozmieszczenia grup krwi na świecie. Dlaczego proporcje grup są takie same u Basków jak u tubylców australijskich? Albo u Eskimosów z Grenlandii, podobne jak u Francuzów? Dlaczego Mongołowie, przypuszczalni przodkowie czerwonoskórych Indian, mają bardzo wiele krwi grupy B, podczas gdy u Indian prawie się jej nie spotyka? Posiadanie określonych grup krwi musi być zapewne połączone z korzyścią w określonych warunkach. 5 t ‚

Czytaj dalej

Kobiety mają lżejszą i słabszą budowę ciała niż mężczyźni

Ciało ich zawiera procentowo mniej mięśni, a więcej tłuszczu, ich nogi są krótsze i mniej umięśnione, kości lżejsze i drobniejsze. Mniejsza też jest zarówno siła całkowita, jak i siła poszczególnych mięśni. Mają węższe ramiona i niżej położony środek ciężkości, co jest korzystne dla zachowania równowagi przy pchnięciu kulą, ale niekorzystne przy skokach. Ich przemiana materii jest niższa – stosunek mężczyz- na/kobieta wyraża się cyfrą 141/100. W porównaniu do wielkości ciała mają mniejsze serca i płuca.

Czytaj dalej

Jajniki

Jajniki również rosną w okresie dojrzewania. Jednak oprócz tego zachodzi w nich znacznie istotniejsza zmiana: to właśnie wtedy zaczynają wytwarzać pierwsze dojrzałe jajeczka.Inaczej niż mężczyzna, którego jądra produkują ciągle nowe plemniki, kobieta rodzi się już ze wszystkimi jajeczkami, jakie kiedykolwiek będzie miała. Są ich setki tysięcy, ale tylko osiemset lub dziewięćset osiągnie pełną dojrzałość.

Czytaj dalej

Igrzyska Panamerykańskie

W r. 1965 fizjolog i alpinista dr L. G, Pugh dokonał wizji lokalnej na wysoko położonym stadionie Meksyku. Po powrocie stwierdził bez ogródek, że udział w Olimpiadzie nie pozostawi ujemnych następstw w organizmach zawodników, ale że wyniki we wszystkich konkurencjach wytrzymałościowych będą z pewnością gorsze. Inni autorzy na podstawie jego danych obliczyli, że osiągane czasy będą gorsze mniej więcej odpowiednio do logarytmu dystansu. Na 800 m należy spodziewać się wydłużenia czasów o 2,6°/o, na 10 000 m o 15°/o. Brytyjscy lekkoatleci, którzy pojechali z dr Pughem, byli wolniejsi na 3 mile o 6°/o nawet po 4-tygodniowej aklimatyzacji, a zaraz po przybyciu o 8%, Gdyby takie wyniki osiągali w zawodach na poziomie morza, zajęliby dalekie miejsca. Każdy biegacz z dobrą techniką aklimatyzacji i posiadający zdolność naśladowania na dużej wysokości swych wyczynów na poziomie morza, z łatwością wygra w Mexico City. Odwrotnie, każdy przyszły sprinter, zamierzający bić rekordy na poziomie morza, będzie miał trudności w rywalizowaniu z wynikami osiągniętymi w rozrzedzonym powietrzu Meksyku.

Czytaj dalej