Monthly Archives: Lipiec 2017

Cztery fazy cyklu cz. III

Faza czwarta. Na początku tej fazy dojrzałe jajeczko znajduje się w jajowodzie i podąża w stronę macicy. Ciałko żółte, powstałe z pękniętego pęcherzyka na powierzchni jajnika, przybiera żółty kolor i produkuje progesteron. Hormon ten powoduje powiększanie się błony śluzowej macicy i zapewnia zwiększony dopływ do niej substancji odżywczych. Jeśli w tym czasie plemnikowi uda się dotrzeć do jajowodu, dochodzi do zapłodnienia. Plemnik przebija powłokę jajeczka, zapładnia je i tak zapłodniona komórka jajowa przesuwa się do macicy. Tam sama się zagnieżdża w grubej błonie śluzowej. Po zapłodnieniu ciałko żółte jeszcze przez jakiś czas będzie dostarczać progesteronu, aby błona śluzowa mogła zapewnić dopływ odpowiednich substancji odżywczych zapłodnionej komórce.

Czytaj dalej

Częstość lub rzadkość występowania genów dominujących

Istotna jest również częstość lub rzadkość występowania genów dominujących. Kolor piwny oczu jest dominujący w stosunku do niebieskiego i jest bardzo częsty, więc chociaż ludzie o oczach piwnych mogą mieć również geny dla oczu niebieskich, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich małżonkowie będą mieli także piwne oczy, i wtedy dzieci będą miały prawie na pewno takie same. Inaczej ma się sprawa w przypadku achondroplazji – jednej z form karłowatości – przenoszonej przez gen dominujący, ale występujący rzadko. Jeśli taki karzeł poślubia normalnego człowieka, to szanse wystąpienia tej wady u dziecka wynoszą 50%, jeśli zaś poślubia podobnego karła, to szanse wystąpienia achondroplazji u dziecka mimo wszystko nie przekraczają 3 : 1.

Czytaj dalej

Ciąża i poród

Uczniowie bardzo interesują się ciążą i porodem, zadają zawsze na ten temat wiele pytań. Oto niektóre z nich: Czy to prawda, że zapłodnienie może nastąpić tylko w jednym, określonym momencie, a jeśli tak, to kiedy?

Czytaj dalej

Chromosomy płciowe nie mają monopolu na odchylenia

Chromosomy płciowe nie mają monopolu na odchylenia, istnieje dodatkowy numer 21 dla mongolizmu, jak również dla 17 lub 18 i dla 13 do 15, ale nie ma całkowitej pewności co do ich oznaczania. Wszystkie takie osobniki wykazują wiele defektów i giną często w pierwszych latach życia – co do tego wszyscy są zgodni. 46 chromosomów decyduje o rozwoju człowieka, toteż ogromne zamieszanie, a nawet śmierć w wypadku obecności 47, nie budzi zdziwienia, przeciwnie, w niektórych przypadkach dziwić się należy, że obecność 45, 47, 48 lub nawet 49 nie spowodowało więcej zamętu w rozwoju i żywotności. Zmiany w obrębie dwu chromosomów wyznaczających płeć wywołują mniej zniszczenia w całym ciele niż modyfikacje w którymkolwiek z pozostałych 44: płeć doznaje uszczerbku, ponieważ w rezultacie powstają różnego rodzaju obojnacy lub przedstawiciele pici pośredniej, ale jednostka często utrzymuje się przy życiu.

Czytaj dalej

Chromosomy cz. III

Dla niewprawnego oka wszystkie chromosomy wyglądają jednakowo, ale ich włókna różnią się od siebie. Każdy chromosom jest jakby pęknięty niecałkowicie w środkowej części, zwanej centromerem, a całość wygląda jak krótkie kawałki dwuwłóknowej wełny, które rozeszłyby się, gdyby nie łączyła ich kropla kleju (centromer). Włókna są różnej długości u różnych chromosomów, a kropla kleju nie znajduje się dokładnie w środku i dlatego niektóre są długie, o długich ramionach i nogach, inne mają krótkie ramiona i długie nogi, inne krótkie nogi i ręce, jeszcze inne są średnich wymiarów. Takich odmian jest bardzo wiele, jednak każda z nich ma brata, part- nera o podobnym wyglądzie. Człowiek ma nie 46 chromosomów – ale raczej 23 pary.

Czytaj dalej

Cechy wrodzone

Usiłowanie przedstawienia genetyki człowieka w formie skrótowej prowadzi nieuchronnie do nadmiernego uproszczenia. Trzeba wspomnieć o istnieniu dzieła pt. „Humangenetik” z podtytułem „Ein kurzes Handbuch in fünf Bänden”: wyobrażenie o krótkim ujęciu jakiegoś tematu w 5 tomach jest odpychające i przypomina anegdotę o międzynarodowej monografii o słoniu: Anglicy Amerykanie i Francuzi opisali wykorzystanie, wielkość i życie płciowe tego gatunku, a sześciotomowy udział Niemców- nosił tytuł „Das Elefant, ein Vorwort”. Genetyka człowieka jest także bardzo obszerną dziedziną.

Czytaj dalej

Błona śluzowa macłcv

Macicę wyścieła błona śluzowa. W dzieciństwie jest ona bardzo cienka, ale w miarę dojrzewania zachodzą w niej zmiany. Gdy jajniki zaczną wytwarzać wystarczającą ilość estrogenu, błona śluzowa rozrasta się i wypełnia nowymi naczyniami krwionośnymi oraz gąbczastą wyściełającą tkanką. Do momentu pierwszego, spowodowanego przez LH, wyjścia jajeczka z jajnika błona śluzowa dwukrotnie zwiększy swoją grubość i wypełni się krwią.

Czytaj dalej