Daily Archives: 07/18/2017

Dr Taussig i jej referat

W Stanach Zjednoczonych również było cicho. Cisza została przerwana głównie dzięki specjaliście chorób serca – dr Helenie Taussig. W styczniu 1962 r. posłyszała przypadkowo od jednego ze swych uczniów niemieckich o klęsce fokomelii i pod wrażeniem tej informacji następnego dnia poleciała do Niemiec, aby przyjrzeć się osobiście problemowi. Wyjeżdżając stamtąd do Londynu była w 90% przekonana, że przyczyną był talidomid, a kiedy opuszczając Anglię dowiedziała się jeszcze o Australii, była w 99% przeświadczona i zdecydowana opublikować w Ameryce swe wnioski. Ta misja jednego człowieka zadecydowała ostatecznie o wyjściu sprawy na światło dzienne. Dziennikarze świata mają prawo czuć się nieswojo, gdyż z jakiegoś powodu uszły ich uwadze ogłoszenia

Czytaj dalej

Dowód na bliźniacze urodzenie

Nie wiadomo, jak często zdarzają się syjamskie bliźnięta, ani co jest tego przyczyną. Niektórzy twierdzą, że co roku zdarza się sześć takich urodzeń (czyli rzadziej niż czworaczki, a częściej niż pięcioraczki), przy czym większość z nich umiera w pierwszych dniach życia lub zostaje szybko uśmiercona, podobnie jak to się czyni w przypadkach wielu wad rozwojowych znacznego stopnia. Według innych częstość występowania jest znacznie wyższa – 1 na 80 000 urodzeń. W literaturze medycznej opisano około siedemdziesiąt par, większość z nich pici żeńskiej. Żadna zrośnięta para ani przedtem, ani potem, nie żyła tak długo, jak Chang i Eng, najsłynniejsza, której imię zostało na zawsze związane z tym rzadkim przypadkiem pojedynczego zapłodnienia jaja, rozdzielającego się, ale niecałkowicie, na dwa osobniki.

Czytaj dalej

Dowód na bliźniacze urodzenie – kontynuacja

Do pomocy został wezwany Sir Archibald Mclndoe, słynny ze swego doświadczenia w chirurgii plastycznej z czasów wojny, kiedy udzielał pomocy poparzonym pilotom i innym ciężko okaleczonym. Jeśli Eryk i Wiktor byli rzeczywiście dwojaczkami identycznymi, przeszczepy skórne powinny się u nich nawzajem przyjmować i z tego samego względu powinny być odrzucane przez Piotra. Przeszczepy między dwoma osobnikami przyjmują się wyłącznie wtedy, jeśli są oni dwojaczkami identycznymi. Jak się okazało, przeszczepy pomiędzy Erykiem i Wiktorem przyjęły się, nie przyjęły się między Piotrem a Wiktorem, a więc identycznymi bliźniakami byli Eryk i Wiktor. Pod naciskiem tak silnych, działających wbrew jej uczuciom, dowodów przybrana matka Eryka zrezygnowała z niego i wzięła do siebie swego własnego syna, Piotra.

Czytaj dalej