Daily Archives: 07/07/2017

Chromosomy płciowe nie mają monopolu na odchylenia

Chromosomy płciowe nie mają monopolu na odchylenia, istnieje dodatkowy numer 21 dla mongolizmu, jak również dla 17 lub 18 i dla 13 do 15, ale nie ma całkowitej pewności co do ich oznaczania. Wszystkie takie osobniki wykazują wiele defektów i giną często w pierwszych latach życia – co do tego wszyscy są zgodni. 46 chromosomów decyduje o rozwoju człowieka, toteż ogromne zamieszanie, a nawet śmierć w wypadku obecności 47, nie budzi zdziwienia, przeciwnie, w niektórych przypadkach dziwić się należy, że obecność 45, 47, 48 lub nawet 49 nie spowodowało więcej zamętu w rozwoju i żywotności. Zmiany w obrębie dwu chromosomów wyznaczających płeć wywołują mniej zniszczenia w całym ciele niż modyfikacje w którymkolwiek z pozostałych 44: płeć doznaje uszczerbku, ponieważ w rezultacie powstają różnego rodzaju obojnacy lub przedstawiciele pici pośredniej, ale jednostka często utrzymuje się przy życiu.

Czytaj dalej