Daily Archives: 07/03/2017

Chromosomy cz. III

Dla niewprawnego oka wszystkie chromosomy wyglądają jednakowo, ale ich włókna różnią się od siebie. Każdy chromosom jest jakby pęknięty niecałkowicie w środkowej części, zwanej centromerem, a całość wygląda jak krótkie kawałki dwuwłóknowej wełny, które rozeszłyby się, gdyby nie łączyła ich kropla kleju (centromer). Włókna są różnej długości u różnych chromosomów, a kropla kleju nie znajduje się dokładnie w środku i dlatego niektóre są długie, o długich ramionach i nogach, inne mają krótkie ramiona i długie nogi, inne krótkie nogi i ręce, jeszcze inne są średnich wymiarów. Takich odmian jest bardzo wiele, jednak każda z nich ma brata, part- nera o podobnym wyglądzie. Człowiek ma nie 46 chromosomów – ale raczej 23 pary.

Czytaj dalej

Cechy wrodzone

Usiłowanie przedstawienia genetyki człowieka w formie skrótowej prowadzi nieuchronnie do nadmiernego uproszczenia. Trzeba wspomnieć o istnieniu dzieła pt. „Humangenetik” z podtytułem „Ein kurzes Handbuch in fünf Bänden”: wyobrażenie o krótkim ujęciu jakiegoś tematu w 5 tomach jest odpychające i przypomina anegdotę o międzynarodowej monografii o słoniu: Anglicy Amerykanie i Francuzi opisali wykorzystanie, wielkość i życie płciowe tego gatunku, a sześciotomowy udział Niemców- nosił tytuł „Das Elefant, ein Vorwort”. Genetyka człowieka jest także bardzo obszerną dziedziną.

Czytaj dalej

Błona śluzowa macłcv

Macicę wyścieła błona śluzowa. W dzieciństwie jest ona bardzo cienka, ale w miarę dojrzewania zachodzą w niej zmiany. Gdy jajniki zaczną wytwarzać wystarczającą ilość estrogenu, błona śluzowa rozrasta się i wypełnia nowymi naczyniami krwionośnymi oraz gąbczastą wyściełającą tkanką. Do momentu pierwszego, spowodowanego przez LH, wyjścia jajeczka z jajnika błona śluzowa dwukrotnie zwiększy swoją grubość i wypełni się krwią.

Czytaj dalej