Monthly Archives: Czerwiec 2017

Co dzieje się podczas porodu?

Dla niektórych kobiet poród jest bardzo bolesny, dla innych mniej lub nawet wcale. Dla każdej jednak jest to przykre doświadczenie, gdyż bolesne skurcze muszą być do tego stopnia silne, by wypchnąć dziecko na zewnątrz. Niektóre matki przygotowują się do rodzenia ćwicząc różne techniki oddychania, zmniejszające ból. W przypadku bardzo silnego bólu kobieta może być znieczulona od pasa w dół.

Czytaj dalej

Kościec noworodka

W czasie porodu kości czaszki są miękkie i główka często ukazuje się zniekształcona, ale zniekształcenie wyrównuje się zazwyczaj w ciągu kilku dni. Czaszka pozostaje jednak nadal miękka i może nadal ulegać odkształceniu pod wpływem samego ciężaru głowy, kiedy spoczywa na posłaniu. Spłaszczone czaszki trzy- czy czteromiesięcznych dzieci wyrównują się same bez żadnej interwencji i w pierwszym roku życia stają się symetryczne (z wyjątkiem dzieci, u których asymetria głowy jest dziedziczna).

Czytaj dalej

Historia DNA

Historia DNA jest bardzo krótka, dopiero w czasie ostatniej wojny wysunięto przypuszczenie, że DNA jest substancją odpowiedzialną za przekazywanie, informacji genetycznych. Budowę tej niezwykle skomplikowanej drobiny wyjaśniono około r. 1950, a rozwiązywanie kodu po roku 1960. Szybki postęp nowej nauki -, biologii molekularnej – datuje się od chwili, kiedy w celu rozwiązania problemu biologicznego zaczęli ze sobą współpracować naukowcy z różnych dziedzin. Z grupy 5 naukowców, którzy w r. 1962 otrzymali dwie nagrody Nobla za prace na tym polu, tylko jeden, J, D. Watson, był biologiem: dwu z nich było fizykami, F.H.C. Crick i M.H.F. Wilkins, a dwu chemikami M.P. Perutz i J. C. Kendrew, (W tym brytyjskim osiągnięciu Watson był jedynym Amerykaninem.)

Czytaj dalej

Dożycie wieku dojrzałego jest raczej wyjątkiem niż regułą

Nawet dzisiaj w wielu biednych społeczeństwach dożycie wieku dojrzałego jest raczej wyjątkiem niż regułą. Czerwonka i cała kolekcja pokrewnych schorzeń jelitowych były zapewne od zamierzchłych czasów największymi mordercami ludzkości, a i obecnie są barierami trudnymi do pokonania, zwłaszcza w czasie karmienia piersią. Nie tak dawno w Anglii więcej dzieci umierało, niż utrzymywało się przy życiu, w Londynie od roku 1730 do 1749 zarejestrowano urodzenie 315 456 dzieci, z tej liczby 74,5l>/o zmarło przed ukończeniem piątego roku. Pod koniec tego stulecia, w ciągu podobnego dziewiętnastoletniego okresu (1790-1809) liczba urodzeń wzrosła do 386 393, podczas gdy liczba zgonów w wieku do lat pięciu spadła do 41,3‘Yo ogólnej liczby. Te dwa fakty wyjaśniają w znacznym stopniu szybkie powiększenie się ludności Wielkiej Brytanii, a drugi ze wspomnianych wskaźników procentowych był nawet korzystniejszy dla ogółu niż siedemnastowieczna śmiertelność dzieci z wyższych warstw. Z 32 dzieci królewskich urodzonych pomiędzy rządami Jamesa I (1603- 1625) a królowej Anny (1702-1714) tylko 10 dożyło 21 lat.

Czytaj dalej

Co jest przyczyną zniekształceń?

Wielka Brytania regularnie, w sposób przez człowieka wymyślony zabija na swych jezdniach 7 000 ludzi rocznie, ale 7 000 żyjących ofiar wymyślonego przez człowieka talidomidu przedstawia nie mniejszą, jeśli nie większą, tragedię.

Czytaj dalej

Cechy wrodzone – kontynuacja

Ta okrągła liczba wydaje się być wygodnym oszacowaniem ludzkiego inwentarza genetycznego, chociaż można mieć wąt- pliwości, czy jest zgodna z rzeczywistością. Liczbę tę trzeba natychmiast podwoić i uważać ją za 10 000 par, gdyż – jak dobrze wiadomo – każdy człowiek otrzymuje prawie identyczny spadek od każdego z rodziców, (Niewielka nierówność związana jest z chromosomami płciowymi, czyli z 23 parą.) Według współczesnych poglądów dziecko otrzymuje 10 000 od ojca i tyleż od matki, ale lepiej jest mówić o 10 000 par niż o 20 000 genów, ponieważ przy zapłodnieniu każdemu z 10 000 odpowiada partner z drugich 10 000: są one podobne do dwu stron tej samej monety.

Czytaj dalej

Co wywołuje starzenie się?

Właśnie, co? Cokolwiek się dzieje, zaczyna dziać się od urodzenia i nie przestaje ani na chwilę. Jako system, mechanizm, czy proces zjawisko to jest doskonałe: nigdy nie zawodzi. Nikt nigdy nie uniknął śmierci. Progeria, czyli przedwczesne starzenie się, może dawać pierwsze poważne objawy, kiedy dzieci zaczynają chodzić do szkoły, a jej ofiary giną przeciętnie w wieku 16 lat, często z powodu niewydolności wieńcowej. Dorian Gray lub Rip van Winkle, przedstawiciele odwrotnego stanu, nie występują w rzeczywistości. Ludzie umierający w późnym wieku wyglądają bardzo staro i są bardzo starzy fizjologicznie. Proces starzenia się jest niezmiennie skuteczny. Nie jest trudno określić wiek człowieka z błędem w granicach jednego do dwu lat, błędu przekraczającego 10 lat nie można popełnić: miniony czas pozostawia zbyt wiele śladów,

Czytaj dalej

Dlaczego raz rodzą się dziewczynki a raz chłopcy?

Płeć dziecka zależy od rodzaju nasienia. Niektóre plemniki zawierają chromosom X i łącząc się z jajeczkiem dają życie dziecku płci żeńskiej. Pozostałe plem- niki, zawierające chromosom Y, dają życie dziecku płci męskiej. To znaczy, że jeśli jajeczko zostaje zapłodnione plemnikiem zawierającym chromosom Y – urodzi się chłopiec, jeśli plemnikiem zawierającym chromosom X – dziewczynka.

Czytaj dalej

Ciąża i poród – kontynuacja

W jakim wieku dziewczyna może zajść w ciążę? Czy jest to możliwe przed jej pierwszą miesiączką? Dziewczyna zaczyna być zdolna do zajścia w ciążę dopiero po pierwszej miesiączce i po pierwszej owula- cji. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby mogło do tego dojść przed pierwszą menstruacją. Jedyny przypadek, w którym teoretycznie mogłoby się coś podobnego zdarzyć, to stosunek płciowy w momencie, kiedy dojrzałe jajeczko po raz pierwszy opuszcza jajnik. Wtedy plemnik może je zapłodnić i w dwa tygodnie później dziewczyna może zamiast swojej pierwszej miesiączki zaobserwować, że jest w ciąży. Jednakże pierwsze jajeczko nigdy nie jest w pełni dojrzałe, nie może więc być zapłodnione. Zajścia w ciążę przed pierwszą miesiączką teoretycznie się nie wyklucza, ale prawdopodobieństwo jest minimalne.

Czytaj dalej

Nerki i pęcherz nowonarodzonego dziecka

Po urodzeniu nerki są, oczywiście, małe (obie razem ważą mniej niż 30 gramów), ale w porównaniu do proporcji u dorosłego – duże. Rosną one bardzo prędko, podwajając swą wagę w ciągu sześciu miesięcy, a potrajając ją po roku. U dzieci pięcioletnich obie nerki ważą ponad 110 g, a u dorosłego – 280 (czyli tyle, ile serce).

Czytaj dalej