Monthly Archives: Wrzesień 2015

Czynnik Rh cz. II

Początkowo sprawa była nie bardzo zrozumiała: obecnie wiadomo, że dla losu następnego dziecka ma decydujące znaczenie to, czy w czasie porodu dochodzi do krwawienia płodu, czy też nie i czy krew matki zetknie się z płodem. Grupy ABO mają również znaczenie, bo jeśli rodzice należą do różnych grup, to noworodki rzadziej cierpią na komplikacje związane z czynnikiem Rh. To „szczęście w nieszczęściu” związane jest ze znacznego stopnia antagonizmem pomiędzy grupami ABO usuwającym niejako w cień mniejszy antagonizm pomiędzy dwoma grupami Rh. W każdym razie, jeśli jako kobieta mająca Rh minus poślubisz mężczyznę Rh plus, to będziesz mieć dzieci z konfliktem Rh, kiedy ty masz grupę O, a on A, B lub AB. Z punktu widzenia Rh sytuacja jest mniej korzystna, jeśli ty masz A, a on O lub A.

Czytaj dalej

Człowiek Atletyczny – kontynuacja

Według Sheldona, każdy z nas ma w sobie trochę z tych trzech typów. Nawet krańcowe 3 przypadki, tj. grubas, Herkules i chudzielec, każdy z nich ma drobne cechy, charakterystyczne dla pozostałych. Sheldon ocenił ilość cech charakterystycznych, widocznych na każdym z 4 000 zdjęć według skali od 1 do 7 dla każdego typu. Grubas, Herkules i chudzielec (w krańcowych wydaniach) zostali określeni odpowiednio 7-1-1, 1-7-1 i 1-1-7. 7 punktów było odpowiednikiem dominującej cechy, .1 – oznaczało posiadanie cech pozostałych typów. Człowiek posiadający przeciętną ilość cech wszystkich 3 typów otrzymywał 4-4-4. Właściciel nieco wyrobionych barków (mezomorfa) i zaokrąglony (jak u endo- morfa), ale posiadający wyraźną kanciastość i smukłość ekto- rnorfa otrzymywał oznaczenie 3-3-5 lub 2-2-6. Mimo oczywistych trudności w tego rodzaju subiektywnej ocenie, różni fachowcy w rzeczywistości dochodzili prawie do identycznych wyników przy klasyfikowaniu pewnej grupy mężczyzn. Ocena jest ułatwiona przez używanie wzorcowych fotografii różnych typów budowy ciała, zaopatrzonych w odpowiednie oznaczenie punktowe.

Czytaj dalej

Skutki skojarzenia spokrewnionych cz. II

Tego rodzaju ruletka genetyczna odnośnie do własnego potomstwa oczywiście nie pozwala wszystkiego przewidzieć, przecież nikt nie wie, jakie geny ma on sam, czy też partner w małżeństwie i czy związek będzie rozsądny z punktu widzenia genetycznego. Małżeństwo kuzynów musi sobie tylko zdawać sprawę z większego ryzyka dla swych dzieci, bardzo rzadkie schorzenia recesywne będą dla nich mniej rzadkie, częste – nieco częstsze. Pewien specjalista, pisał kiedyś w artykule redakcyjnym tygodnika British Medical Journal: ,,Kiedy najbliżsi kuzyni chcą się pobrać i szukają u mnie porady, to staram się wytłumaczyć im dodatkowe ryzyko: jeśli im na małżeństwie bardzo zależy – ryzyko uważam za warte podjęcia”. Jeśli ich dziecko jest dotknięte jedną z wad rece- sywnych (co jest oznaką posiadania przez oboje tego samego genu recesywnego i przekazywania go), wtedy szansa wystąpienia podobnej wady u następnego dziecka wynosi 1:4 i pozostaje bez zmiany niezależnie od ilości dzieci.

Czytaj dalej

Różyczka

Przebycie różyczki we wczesnej ciąży zwiększa w jakiś sposób częstość występowania wad wrodzonych u potomstwa. Obok zaćmy najczęściej występuje głuchota i wady serca, a im wcześniej w czasie ciąży dojdzie do zachorowania, tym gorzej dla płodu znajdującego się w macicy. Fakt ten podkreślano w niezliczonych doniesieniach, np. w jednym z nich ryzyko pojawienia się zniekształcenia oceniane jest na 60%, jeśli do zarażenia się różyczką dochodzi w ciągu pierwszych czterech tygodni od ostatniej miesiączki, na 35″/o, jeśli w następnych czterech tygodniach, na 15°/i>, jeśli w dalszych czterech tygodniach i na 7% w jeszcze późniejszych czterech tygodniach. Pierwszy okres trzymiesięczny jest więc bardzo ważny, pierwszy zaś miesiąc najważniejszy.

Czytaj dalej

Hermafrodyci

Odpowiedź brzmi – tak. Są tacy ludzie, którzy rodzą się i z męskimi i żeńskimi organami płciowymi. Nazywamy ich hermafrodytami (obojnakami). Wewnątrz ciała mają zarówno jądra jak jajniki. Na zewnątrz mogą mieć prącie, ogólnie męską budowę ciała, a nawet brodę, lecz przy tym wszystkim – kobiece piersi. Hermafrodyta może mieć także wygląd kobiety, zaokrąglone kształty, piersi i – prącie zamiast narządów żeńskich lub srom z wargami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ale penis zamiast łechtaczki. Hermafrodyta może wyglądać w najróżniejszy sposob, czasami zdarza się, że ich narządy płciowe wyglądają zupełnie inaczej niż u innych ludzi.

Czytaj dalej

Galimatias dziedziczności – dalszy opis

Ta dziwaczna lista nie daje pojęcia ani o całej ludzkości, ani o różnorodności człowieka, ponadto nie każda cecha wyznaczana jest w sposób prosty (najlepiej przez jedną parę genów) i nie każda nadaje się do studiów naukowych. Manifestacja cech charakterystycznych nie powinna być zamazywana przez wpływ innych czynników genetycznych i powinna być łatwo dostrzegalna. Idealnym przykładem jest wolny lub przyrośnięty płatek ucha, znacznie trudniej wyciągać wnioski genetyczne na podstawie kształtu czoła. Inną trudnością jest czas wystąpienia oddziaływania genu. Większość efektów, jak np. grupy krwi, jest widoczna w chwili urodzenia dziecka, inne, jak kolor włosów i oczu, zostają ustalone w jakiś czas po urodzeniu, jeszcze inne, jak wczesne łysienie, występują o wiele później, a niektóre choroby dziedziczne znacznie później. Przykładem z ostatniej grupy jest jaskra, prowadząca do ślepoty wskutek zwiększającego się ciśnienia w obrębie gałki ocznej.

Czytaj dalej

Królowa Witkoria jako przykład hemofilii

Przypadek królowej Wiktorii jest doskonałym przykładem hemofilii, ponieważ miała ona 9 dzieci, a gen krwawiączki został przekazany 1 synowi i dwu lub trzem z jej córek, 4 na 9 jest tak bliskie 50%, jak tylko na to pozwala nieparzystość dziewiątki. Wśród przodków królowej hemofilia nie byîa znana, a więc mutacja w obrębie jednego z jej chromosomów musiała dokonać się niedawno, być może otrzymają ów chromosom od swego ojca, który był długo kawalerem i który zmarł w rok po urodzeniu się Wiktorii, jedynego prawowitego dziecka. (Wiele rodzin utrzymuje, że ich przodkami były pozamałżeńskie dzieci księcia, jednak nikt z zainteresowanych nie podaje u nich hemofilii.) Mogło również nie być w tym jego udziału, mutacja mogła tylko jej dotyczyć.

Czytaj dalej

Wady podniebienia i wargi cz. II

Rozszczepy podniebienia i wargi wymagają interwencji chirurgicznej i chirurgia może tu wiele pomóc. Najtrudniejsza jest sprawa z Grupą III, a korygowanie wady rozpoczyna się zazwyczaj w 6 do 8 tygodni po urodzeniu. Mniej pilna jest interwencja w przypadku Grupy II, gdyż dzieci mogą normalnie połykać, chociaż nie potrafią ssać, korekcję podniebienia przeprowadza się zwykle w drugim roku życia. Dzieci z Grupy I potrafią zarówno połykać, jak i ssać i dlatego nie ma potrzeby rozpoczynania leczenia, zanim nie zostaną odłączone od piersi. Operację na podniebieniu i wardze należy wykonać, jeśli to możliwe, nim dziecko zaczyna mówić. Mowa jest przecież bardzo ważna, zła wymowa może prowadzić do trudności w czytaniu, a trudności w czytaniu oznaczają złe postępy w szkole. Według słów jednego z chirurgów, leczenie powinno umożliwić tym dzieciom prawidłową wymowę, dobry wygląd i normalne odżywianie się, a wymieniona kolejność odpowiada ważności tych funkcji. Jeśli korekcja podniebienia została wykonana we właściwym czasie, mowa rozwija się normalnie u większości dzieci, jeśli zaś wykonuje się operację w wieku, powiedzmy, dziesięciu lat, wtedy u większości nie rozwinie się normalna mowa, niezależnie od wysiłków lekarza w celu wydobycia prawidłowych dźwięków z tego zniekształconego instrumentu (niekiedy pomoc przynoszą urządzenia ortodontyczne). Dla dobrej wymowy konieczny jest również dobry słuch, a u wielu dzieci z rozszczepem podniebienia słuch jest także upośledzony: z możliwością takiego podwójnego upośledzenia należy się zawsze liczyć.

Czytaj dalej

Doktor John Caffey

Doktor John Caffey, radiolog amerykański, podał klasyczny opis tego nowego zespołu w miesięczniku British Journal oi Radiology w r, 1957. Artykuł ten, a także wywołana przezeń dyskusja na łamach prasy fachowej ujawniły szereg dalszych podobnych przypadków: roczne zestawienie ze wszystkich szpitali amerykańskich zawierało 749 przypadków. Często się tak dzieje, kiedy ktoś opisze nową jednostkę chorobową, tym razem jednak sprawę komplikuje fakt, że zestawienia dotyczyły następstw bicia przez inne istoty ludzkie, i że problem ma zarówno aspekty etyczne, jak i prawne. Nie chodzi tutaj o opisanie jakiegoś przypadku, na przykład odry wywołanej przez wirusa, ale o aktywne znęcanie się określonego człowieka nad małym dzieckiem.

Czytaj dalej

Przez co się starzejemy?

Druga teoria dotyczy mutacji. Podział komórek nie zawsze jest prawidłowy i nie zawsze dwie komórki potomne są pod każdym względem równie pełnowartościowe jak ich pojedynczy przodek, w proces ten wkraść się mogą różne nieprawidłowości, w czym ma również udział naturalne promieniowanie. Długa jest lista czynników oskarżanych jako przyczyny raka, tego szaleńczego, nadmiernego rozmnażania się komórek: równie długa lub dłuższa jest lista czynników mogących wywołać powstawanie nieprawidłowych komórek w czasie normalnego rozplemu .

Czytaj dalej