Daily Archives: 08/16/2015

Nazewnictwo dwojaczków

Pierwszym problemem jest przyjęcie odpowiedniej nazwy dla dwojaczków. Dwojaczki identyczne znane są także pod nazwami jednojajowych, monozygotycznych, podobnych itp., niepodobne nazywane są nieidentycznymi, dwu- jajowymi, dizygotycznymi itp. Poniżej będę używał określeń identyczne i niepodobne, należy jednak pamiętać, że dwojaczki identyczne są tylko podobne do siebie, ale nie całkiem takie same. Nawet pomiędzy braćmi syjamskimi można stwierdzić wyraźne różnice.

Czytaj dalej

Rekordowa długowieczność

Mamy obecnie mniej starych ludzi, niż należy się spodziewać w przyszłości, a mimo to przedstawiają oni olbrzymi problem. Spośród 6 400 000 obywateli brytyjskich w wieku ponad 65 lat co najmniej połowa jest zależna całkowicie lub prawie całkowicie od zasiłków i innych form pomocy ze strony państwa. 300 000 lub 4°/o mieszka w zakładach opiekuńczych, setki tysięcy innych dotkniętych jest ciężkimi ułomnościami, jak niemożność chodzenia, zły wzrok, inni wymagają dostarczania gotowych posiłków, znajdują się w bardzo złych warunkach bytowych lub w ogóle nie mogą opuszczać łóżka. Starzy nie tylko wcześniej przestają pracować i dłużej żyją, mają także mniej dzieci i mniejsze szanse na niezamężne córki mogące się nimi opiekować.

Czytaj dalej