Monthly Archives: Sierpień 2015

Wsfrząs mózgu

Z tych trzech odmian najczęstsze jest porażenie kurczowe, 368 lecz zaburzenie ruchów ciała jest tylko jednym z objawów uszkodzenia mózgu, zmiany takie mają oprócz tego wpływ na czynności umysłowe i na zmysły, toteż częściej zdarza się znaczne opóźnienie rozwoju umysłowego niż niedorozwój fizyczny u ofiar porażenia. Około 3% chorych ma wskaźnik inteligencji niższy niż 70, około 0,5%> ma mniej niż 50 i zalicza się ich do głuptaków lub imbecylów. O wiele częściej uszkodzenie mózgu jest nieznaczne, a skutki mniej dotkliwe. Profesor neurologii pediatrycznej w Waszyngtonie dr Richmond S. Paine, powiedział: „Jakieś odbicie czy podejrzenie przebytego uszkodzenia mózgu można by zapewne stwierdzić u 5 – 8°/» wszystkich ludzi”.

Czytaj dalej

W czasie narodzin wzrost jest w pewnym sensie całkiem zatrzymany

W 12. tygodniu ciąży miesięczny przyrost ogólnej wielkości dziecka wynosi 600%, po następnych 4 tygodniach 220%, po dalszych jeszcze 120%, później 90%, 50%, 25% i w ostatnich 4 tygodniach 20%. Większość początkowej energii wzrostu została już pochłonięta do momentu, kiedy dziecko przychodzi na świat, na dokończenie tak gorączkowo rozpoczętego zadania w ciągu następnych osiemnastu lat pozostaje tylko niewielki jej ułamek. Dorastanie jest u ludzi, zwłaszcza po urodzeniu, sprawą powolną, a także niebezpieczną.

Czytaj dalej

Odłączenie od piersi

Odłączenie od piersi może nastąpić po kilku dniach, albo po roku lub dwóch, sprawa ta jest, jak wiele innych, przedmiotem kontrowersji. Karmienie musi być oczywiście przerwane, jeśli zabraknie pokarmu, ale skoro dziecko dojdzie do wagi 7 kg, musi otrzymywać około 1,1 litra mleka na dobę (czyli średnio 160 ml/kg wagi ciała), W tym okresie może już przejść na dietę mieszaną. Odłączenie od piersi może wiązać się ze znacznym wzrostem śmiertelności. W zachodniej Afryce, kiedy dzieci nagle przechodzą z odżywiania względnie sterylnym mlekiem na pokarm dorosłych, zawierający duże ilości bakterii chorobotwórczych, łatwo zapadają na ostry nieżyt przewodu pokarmowego i często giną. Przerwanie karmienia jest często przykre dla matki, nie tylko dlatego, że piersi mogą sprawiać ból, ale i ze względu na związany z tym uraz psychiczny. Nie jest to przyjemne i dla dzieci, zwłaszcza jeśli dotychczasowe zaopatrzenie w cieple mleko wypływające z sutka było wystarczające i jeśli odłączenie zbyt długo odwlekano. W przeszłości uciekano się do bardzo drastycznych metod, aby dzieci zniechęcić do piersi. Illingworth cytuje stosowanie takich sposobów, jak smarowanie piersi gorzkimi sokami, owijanie ich włosami, przykładanie tytoniu, sadzy, aloesu, czosnku, imbiru i czerwonego pieprzu.

Czytaj dalej

Wszystkie inne grupy krwi

Grupy ABO mają zasadnicze znaczenie dla przetaczania krwi, ale nie jest to jedyny sposób klasyfikacji, Drugim odkrytym systemem był system M, N, MN, wyznaczany przez 2 geny. Wśród Anglików jest 32°/o M, 19°/o N i 48°/o MN. Jeśli ktoś ma N, to oboje rodzice nie mogą mieć M. jeśli ma M, oboje rodzice nie mogą mieć N i jeśli ktoś ma MN, to oboje rodzice nie mogą mieć wyłącznie M lub N: w sądzie przy sporach o ojcostwo fakty te mogą służyć jako podstawowe dowody. Geograficzne rozmieszczenie tych grup jest również dosyć dziwne: Murzyni, wyspiarze z Pacyfiku i tubylcy australijscy mają dużo N, a mało M, Eskimosi, czerwo- noskórzy Indianie, Walijczycy, Chińczycy i Japończycy odwrotnie (Walijczycy nie mają skłonności do konformizmu). Rozmieszczenie MN jest może nieco bardziej zrozumiale niż ABO, jednak wędrówka przez Cieśninę Beringa stanowi taką samą zagadkę: Mongoloidzi azjatyccy mają wiele N, podczas gdy amerykańscy prawie wcale.

Czytaj dalej

Przewaga lewostronna

Mózg podzielony jest przez szczelinę podłużną na dwie oddzielne półkule mózgowe i fakt ten oznacza w praktyce istnienie dwu odrębnych ośrodków dyspozycyjnych. Posiadanie dwu takich rejonów mogłoby prowadzić do niezależnych, kolidujących ze sobą decyzji. Istnieją możliwości przekazywania sygnałów z jednej strony mózgu na drugą, ale tego rodzaju stale uzgadnianie nie jest potrzebne ze względu na występowanie przewagi jednej połowy mózgu nad drugą. Wspomniane wyżej uszkodzenie mózgu Pasteura dotyczyło niedominującej połowy, nie mógłby on wytrzymać tak rozległego uszkodzenia lewej, dominującej strony. Niektórzy specjaliści są zdania, że po uszkodzeniu lewej półkuli mózgu u dziecka zanim będzie za późno na zamianę, tj. przed ukończeniem 6 miesięcy, może dojść do przejęcia funkcji przez prawą, po tym okresie ośrodek dyspozycyjny jest zbyt mocno utrwalony i słabsza połowa nie może zastąpić silniejszej w decydowaniu.

Czytaj dalej

Pięć etapów rozwoju narządów płciowych

Podczas dojrzewania zmienia się wygląd członka i woreczka mosznowego. W dzieciństwie moszna jest przyciągnięta mocno do ciała. W miarę upływu czasu staje się mniej napięta i obwisła. Gdy mężczyzna lub chłopiec jest zmarznięty, przestraszony lub podniecony, na pewien czas worek może się lekko skurczyć i przywrzeć bliżej ciała. W okresie dojrzewania te dwa organy powiększają się i pojawia się wokół nich owłosienie.

Czytaj dalej

Przymierze niedożywienia z zakażeniem jest śmiercionośne

Która część początkowego okresu życia jest najtrudniejsza? W krajach zaawansowanych ekonomicznie jest nią na pewno pierwszy rok życia, w krajach bardziej prymitywnych może to być drugi rok. W tych ostatnich pierwszy rok życia daje względnie mało powodów do zmartwień, dzieci są karmione piersią (pokarm naturalny jest dobrym pożywieniem, gdyż nie zawiera wiele bakterii i pozwala korzystać z odporności matki), dzieci nie mają również wiele okazji grzebania, np. w śmieciach i zakażania się. W drugim roku matka jdż tak chętnie nie nosi dziecka, jest ono gorzej odżywiane i mniej skutecznie chronione przed zarazkami chorobotwórczymi.

Czytaj dalej

Samobójstwo św. Augustyna

Pierwszym chrześcijaninem potępiającym samobójstwo był św. Augustyn, mimo iż przed nim wielu samobójców było kanonizowanych, w ciągu kilku stuleci samobójstwo zostało uznane za zbrodnię, a także za grzech. Przepisy żydowskie znacznie wcześniej zaczęły potępiać samobójstwo i z wyjątkiem większej częstości w okresach prześladowań, odbieranie sobie życia zdarzało się rzadko wśród Żydów. Koran zabrania tego zdecydowanie, według jednego z cytatów, uważa samobójstwo za cięższą zbrodnię niż zabicie drugiego człowieka. Przedstawicielem podobnej opinii wśród chrześcijan jest Tomasz z Akwinu: morderstwo prowadzi do śmierci ciała, zaś samobójstwo niszczy i ciało, i duszę. W wiekach średnich, nie odznaczających się tolerancją wobec nieprawomyślnych, zwłoki samobójców wleczono ulicami, wyjmowano im serca, przebijano kołkami i odmawiano pogrzebu lub grzebano w jakimś nie poświęconym miejscu. Jeśli, jak to później bywało, grzebano ich w pobliżu kościoła, to razem z nieżywymi płodami, przestępcami, wyklętymi i innymi wyrzutkami społeczeństwa. Wreszcie w r. 1823, w miesiąc po pogrzebaniu londyńskiego samobójcy nazwiskiem Griffiths u zbiegu Eaton Street, Grosvenor Place i Kings Road, Parlament zabronił grzebania samobójców przy drogach. Dopiero podczas konwokacji Kościoła anglikańskiego w październiku 1962 zgodzono się na zmodyfikowaną formę obrzędu pogrzebowego dla samobójców.

Czytaj dalej

Analogia monety jest pożyteczna

Wyobraźmy sobie teraz jedną parę monet odpowiadających sobie: każda z nich ma orła i reszkę, a więc istnieją cztery możliwości – orzeł 4- orzeł, orzeł + reszka, reszka + orzeł i reszka + reszka. Te cztery kombinacje wyjaśniają mechanizm genów dominujących i ustępujących albo recesywnych. Gen nazywa się dominującym, jeżeli przejawia się nawet wtedy, kiedy tworzy tylko połowę pary. Przyjmijmy orła za wykładnika cechy dominującej. W wymienionych wyżej kombinacjach orzeł występuje 3 razy, a tylko w jednej go brak, dlatego też ujawnienie się cechy zależnej od niego będzie 3 razy częstsze niż zależnej od recesywnego partnera.

Czytaj dalej

Recesja genetyczna

Na zakończenie – w tej historii o kazirodztwie tkwi jeszcze jeden cierń. Zanikanie małżeństw tego typu nie likwiduje w jakiś magiczny sposób wszystkich szkodliwych recesywnych genów czających się w każdym z nas, odsuwa tylko ten problem w przyszłość, Jeśli dwoje kuzynów spotyka nieszczęście w postaci upośledzonego dziecka i dziecko takie umiera, to wraz z nim giną i geny recesywne, które wywołały wadę, toteż nie mogą zostać przekazane następnemu pokoleniu. Jeżeli małżeństwa między kuzynami nie będą zawierane, to ustanie również taka szybka eliminacja – przynajmniej na razie. W miarę upływu czasu i przemijania pokoleń brak tej eliminacji doprowadzi do coraz większej akumulacji genów recesywnych, wśród nas, a w następstwie do zwiększania się prawdopodobieństwa niekorzystnych skojarzeń wśród niespokrewnionych partnerów małżeńskich. Jak twierdzi Curt Stern, wyłączenie małżeństw wśród krewnych w jednym pokoleniu przenosi po prostu obciążenie uszkodzonymi osobnikami na następne pokolenia. Kuzynowie decydujący się obecnie na małżeństwo mogą mieć pociechę, trochę wątpliwą, z faktu, że przyjmując ryzyko dzisiaj – przyczyniają się do pomyślności wszystkich naszych potomków i przyszłych pokoleń. Stwierdzenie to staje się bardziej prawdziwe, a pociecha jeszcze bardziej wątpliwa, jeśli ułomność doprowadzi do śmierci ich dziecka.

Czytaj dalej