Daily Archives: 05/09/2015

Przekazywanie bodźca wzdłuż włókna nerwowego

Kiedy neuron obumiera, nie może być zastąpiony przez nowy, komórki nerwowe są tak wyspecjalizowane, że straciły zdolność rozmnażania się. Obumieranie zachodzi w ciągu całego życia. Jeśli włókno nerwowe zostanie przecięte w dostatecznie dużej odległości od komórki matczynej, to jego obwodowa część zanika i ginie, nie oznacza to jednak koniecznie śmierci całej komórki, chociaż zginąć może także część włókna od strony komórki. Niekiedy pozostała od strony komórki część wiókna wrasta z powrotem z miejsca przecięcia w okolicę, która poprzednio była zaopatrywana przez dany nerw, wzrost taki może być powolny lub, jak u niektórych wyższych zwierząt, odrastanie może się odbywać z szybkością 3-4 mm dziennie. Taka szybkość odrastania, równająca się około 2,5 cm na tydzień, oznacza, że pomiędzy uszkodzeniem nerwu a ponownym jego dojściem na miejsce przeznaczenia i podjęciem czynności może upłynąć dość długi okres czasu. Przy uszkodzeniu nerwu w obTębie centralnego układu nerwowego – mózgu lub rdzenia kręgowego łączność zostaje trwale przerwana, ale nie zawsze pociąga to za sobą skutki, jakich można by się spodziewać. Ciało potrafi często znaleźć odpowiedź okrężną drogą, wykorzystać i wytworzyć w miarę potrzeby inne połączenia.

Czytaj dalej