Monthly Archives: Maj 2015

Cykl miesiączkowy i menopauza

Po pierwszej menstruacji u dziewczyny wystąpi o- wulacja (jajeczkowanie). Miesięczny rytm miesiączkowania i owulacji nazywa się cyklem miesiączkowym. Powtarza się on regularnie przez wiele lat. Po osiągnięciu przez kobietę pewnego wieku (na ogół jest to między czterdziestym piątym a pięćdziesiątym piątym rokiem życia) ten rytm się kończy. Jajniki przestają co miesiąc produkować jajeczka, a więc ustaje proces przygotowywania i wydalania błony śluzowej macicy. Oznacza to, że nie zachodzi dłużej potrzeba krwawienia miesięcznego. Następuje tak zwana menopauza.

Czytaj dalej

Barwa skóry – kontynuacja

Jak dobrze wiadomo, potomstwo małżeństw mieszanych nie jest ani białe, ani czarne, ich dzieci są mulatami posiadający- mi różne pośrednie odcienie skóry. Kiedy mulaci żenią się między sobą, to drugie pokolenie będzie wykazywało także różnorodność odcieni skóry, ale wśród nich znajdzie się potomstwo bardzo podobne do białych lub czarnych dziadków. Średnio biorąc, pierwsze pokolenie mulatów jest w kolorze skóry nieco bliższe białym niż czarnym rodzicom. Dość często można spotkać się z przekonaniem, że z małżeństwa białego z drugim białym, mającym na skutek dawniejszego skrzyżowania jakiś czarny gen – może ni stąd, ni z owąd urodzić się całkiem czarne dziecko, jako pewnego rodzaju nawrót. Dla genetyków tego rodzaju zjawisko jest raczej nie do przyjęcia, w takim małżeństwie żadne dziecko nie powinno fć ciemniejsze niż ten z rodziców, który posiada tę małą domieszkę genetyczną. Jeśli jednak oboje rodzice mają geny murzyńskie, to dzieci mogą czasem mieć ciemniejszą od nich skórę. Dochodzenia w sprawach rzekomych nawrotów ujawniają przeważnie pozamałżeńskie poczęcie dziecka, więc nie nieprawidłowe zachowanie się genów, a raczej jednego z rodziców. .

Czytaj dalej

Nadejście końcowego stadium choroby

Czy ktokolwiek, lekarz lub krewny, powinien powiadomić umierającego o jego stanie? Czy należy powiedzieć jemu lub jej o nadejściu ,,końcowego stadium” choroby? Najbardziej znane i często cytowane fakty przyczyniają się chyba do niedoceniania problemu: lekarze zapytywani w różnych ankietach w 69% do 90% wolą utrzymywać pacjenta w nieświadomości, a 77% do 89% pacjentów życzy sobie znać prawdę. Lekarze są górą, ponieważ są fachowcami, obserwują przebieg choroby i już ponad 50% Anglików i Amerykanów umiera w szpitalach: pacjent – niezorientowany i chory, oczywiście, mniej sobie zdaje sprawę ze swego stanu, jeśli nie zostanie dokładnie poinformowany. W odpowiedzi na ankietę pewien pacjent stwierdził: „Nie chcę być pozbawiony świadomości, że umieram”. W czasie sympozjum na ten temat w ZSRR psychiatra amerykański powiedział: „My nie pozwalamy umierającemu człowiekowi nawet pożegnać się z nami”.

Czytaj dalej

Rozpoznanie dwojaczków nie zawsze jest łatwe

Często matka pierwsza zaczyna podejrzewać ciążę bliźniaczą, tym bardziej jeśli były takie przypadki w jej rodzinie. Może jej się wydawać, że jest grubsza niż zwykle – przecież większość dwojaczków rodzi się kobietom, które już miaiy jedno dziecko, może również uskarżać się na nietypowe dolegliwości. Podejrzenia zwiększają się po zmierzeniu, kiedy okazuje się, że ma w talii 100 cm lub więcej, a także kiedy odczuwane przez nią ruchy wydają się należeć do więcej niż do jednego płodu. Pewniejszą metodą niż odczuwanie ruchów i obmacywanie brzucha jest osłuchiwa- nie tętna płodu, W normalnej ciąży słyszalne jest wyraźne bicie jednego serca, w przypadku dwojaczków jest ich dwa. Obecność dwu płodów w obrębie jamy brzusznej może stwierdzić dwu osłuchujących za pomocą dwu słuchawek lub też jeden lekarz, licząc bicia serca raz w jednej, raz w drugiej okolicy. Zdjęcie rentgenowskie wykaże oba płody, a nawet trzeci nie wykryty, ale ze względu na istniejącą niechęć obciążania dodatkową ilością promieni niełatwo się na to zdecydować. Niejedna położna przeżyła niespodziankę, kiedy zamiast oczekiwanych dwojaczków musiała przyjąć trojaczki. Dwojaczki także mogą postarać się o niespodzianki, gdy rodzą się niejednocześnie, np. w Teksasie pani Rita Castro urodziła chłopca9 grudnia 1966 i\, a 8 stycznia 1967 r. dziewczynkę.

Czytaj dalej

Kobiety i mężczyźni w sporcie

Jaka będzie przyszłość? Prawdopodobnie zasięg sportu będzie się zwiększał, aż cała ludzkość będzie miała okazję do współzawodnictwa. W międzyczasie zwiększy się również liczba ludzi na ziemi. Nie wiadomo, czy środki farmaceutyczne potrafią przyczynić się do poprawy wyników. Jokl stwierdza po prostu, że ,.nauka nie zna substancji, za pomocą której można by farmakologicznie poprawić wyniki dobrze wytrenowanego sportowca”. Brytyjskie Towarzystwo Sportu i Medycyny publikując dziesięciopunktowe oświadczenie potępiające stosowanie środków dopingujących wśród sportowców, wspomina również, że nie istnieje znany środek chemiczny, który wpływałby bezpiecznie i skutecznie na poprawę wydajności sportowej zdrowych osobników. Być może będziemy w przyszłości świadkami zastosowania eugeniki w świecie sportu. Obecnie ludzkość rozmnaża się lokalnie, przypadkowo i bez oglą dania się na genetyczne skutki dla następnego pokolenia. 2a- den doświadczony hodowca zwierząt nie zgodziłby się na stosowanie tak przypadkowego systemu. Przyszłość może okazać się mniej przypadkowa.

Czytaj dalej

Cykl miesięczny – kontynuacja

Doświadczone kobiety opowiadają, że te, które mieszkają razem, które spędzają ze sobą dużo czasu lub są bliskimi przyjaciółkami, bardzo często zaczynają menstruację w podobnym czasie, choćby przedtem miały zupełnie inny rytm miesięczny. Tym bardziej przyczyny zmian rytmu wydają się niezrozumiałe.

Czytaj dalej

Mutacje – dalszy ciąg

O mutacjach mówi się z taką swobodą, jak gdyby każdy wiedział dokładnie, na czym te zmiany polegają, a w rzeczywistości nikt nie ma pojęcia, jak przebiega choćby jedna mutacja u istot rozwiniętych wyżej niż bakterie. Czy zmiana powodująca achondroplazję (karły mocno zbudowane o dużycli głowach) polega na pojedynczej zmianie w jednej części kodu DNA, na błędnym wyborze pojedynczego aminokwasu czy większej ich liczby? A może taka mutacja jest kombinacją mutacji, ujawniających się dopiero, kiedy pojawi się równocześnie pewna określona ich liczba?

Czytaj dalej

Samobójstwo

Zanim przyjrzymy się, kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób popełnia lub usiłuje popełnić samobójstwo, trzeba zwrócić uwagę na notoryczną niepewność danych o tym przedmiocie. Różne kraje, religie i narody mają różniące się od siebie postawy wobec uszkodzeń zadanych samemu sobie, niejednakowe zasady moralne wpływają na statystyki i można się zastanawiać, czy liczby z Manhattanu, Dublina, Rzymu, Lagos i Tokio są porównywalne. Co więcej, istnieje często duża rozbieżność pomiędzy postawą społeczeństwa a aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. W bieżącym stuleciu rośnie przekonanie o chorobowym podłożu zamachów samobójczych, a mimo to do r. 1961 samobójstwo i usiłowanie samobójstwa było w Anglii i Walii uznane za czyny przestępcze, choć praktycznie nie traktowane nawet jako wykroczenia, zaś do r. 1962 samobójców grzebano bez żadnych obrzędów pogrzebowych.

Czytaj dalej

Bliźniaki i nieprawidłowości

Występowanie dwojaczków – Ich znaczenie – Porody bliźniacze – Rozpoznanie dwojaczków – Dwojaczki zrośnięte – Dowód na bliźniacze urodzenie – Dlaczego w ogóle dwojaczki? – Wady wrodzone – Rejestracja – Najważniejsze wady – Różyczka – Contergan i Distaval – Przyczyna zniekształceń – „Matczyne wrażenia” ‚

Czytaj dalej

Rozmieszczenie grup krwi

Bardzo interesujące jest rozmieszczenie geograficzne grup krwi, istnieją one wśród wszystkich ras ludzkich, jednak w różnych proporcjach, W czasie zbiórki krwi podczas ostatniej wojny w północnej Walii ktoś zauważył, że wśród ludzi noszących walijskie nazwiska (jak Jones, Evans, Williams) spotyka się częściej grupy O i B niż wśród ludzi o nazwiskach angielskich. Jak obecnie wiadomo, wśród Celtów istotnie było mniej przedstawicieli grupy A niż wśród potomków tych, którzy zmusili ich do odwrotu, zaś w południowo-wschodniej Anglii mimo wymieszania się ludności, jest nadal znacznie więcej przedstawicieli grupy A.

Czytaj dalej